Exàmens oficials

ACADÈMIA A+ REUS

Ket, Pet, First, Advanced

Tramitem les matrícules per als exàmens oficials i impartim classes per obtenir les certificacions oficials de Cambridge.

Les classes són en grup o particulars. Oferim horaris de matí i de tarda, de dues o tres hores setmanals i la llengua vehicular és l’anglès.

Comptem amb un professor natiu per impartir classes de conversa.

B1 (PET)

Consisteix en un certificat de nivell intermedi.

S’accepta en el comerç, la indústria, la universitat i institucions de caràcter superior com a prova d’habilitats per escriure i parlar en anglès.

Per obtenir aquest títol existeixen diverses opcions, els exàmens de Cambridge i EOI. A l’ Acadèmia A+ assessorem i informem segons les necessitats de l’alumne i el perfil.

B2 (FIRST)

Actualment és el certificat requerit a la majoria de graus universitaris per poder obtenir el títol. S’accepta en el comerç, la indústria, la universitat i institucions de caràcter superior com a prova d’habilitats per escriure i parlar en anglès.